Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Rektors beslutsmöte 2017-09-04

2017-09-05

REKTORS BESLUTSMÖTE (vecka 36). På rektors beslutsmöte fattas beslut i övergripande frågor som inte är av den karaktären att beslut ska fattas av högskolestyrelsen, samt beslut i frågor som rör det löpande arbetet och inte har vidaredelegerats. Mötet hålls varje måndag och nedan finner du besluten som fattades i veckan.

Närvarande vid mötet förutom föredragande:

Kerstin Tham, rektor
Per Hillbur, prorektor
Susanne Wallmark, förvaltningschef
Karin Arvidsson, kommunikationschef
Pontus Källander, studeranderepresentant
Anita Braun, sekreterare

Ärende:

1. Beslut om regler för studenters inspelning av föreläsningar och andra undervisningssituationer
Hans Jonsson
Dnr. LED 1.4-2017/420

2. Beslut om model för riskanalys i enlighet med Förordning (SFS 2006:506) om intern styrning och kontroll vid Malmö högskola
Elisabet Hammaburg
Dnr. LED 1.3–2017/421

3. Beslut om inriktningsbeslut till ny organisation för Odontologiska fakulteten vid Malmö högskola
Paula Pragert
Dnr. LED 1.5-2017/86

4. Remisstatus v.35-36
Susanne Wallmark