Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Rektors beslutsmöte 2017-08-28

2017-08-31

REKTORS BESLUTSMÖTE (vecka 35). På rektors beslutsmöte fattas beslut i övergripande frågor som inte är av den karaktären att beslut ska fattas av högskolestyrelsen, samt beslut i frågor som rör det löpande arbetet och inte har vidaredelegerats. Mötet hålls varje måndag och nedan finner du besluten som fattades i veckan.

Rubrikerna länkar till aktuella beslut.
Närvarande vid mötet förutom föredragande:

Kerstin Tham, rektor
Per Hillbur, prorektor
Susanne Wallmark, förvaltningschef
Karin Arvidsson, kommunikationschef
Pontus Källström, studentrepresentant
Paula Pragert, mötets sekreterare

Ärende:

1. Yttrande över betänkandet Samling för skolan
Anders Linde Laursen
Nationell strategi för kunskap och likvärdighet: SOU 2017:35
Dnr LED 1.2-2017/251

2. Interna lokalkostnader budget 2018-2020
Ann-Marie Öberg
Dnr. LED 1.3-2017/321 Beslut 29 augusti

3. OH-påslag för indirekta kostnader 2018-2020
Ann-Marie Öberg
Dnr LED 1.3-2017/322 Beslut 29 augusti

4. Riktlinjer för inrättande och avveckling av utbildningsprogram och huvudområden samt tillstånd att utfärda examen på grundnivå och avancerad nivå vid Malmö högskola/universitet 
Anna Sandell
Dnr LED 1.3-2017/402

5. Remisstatus
Susanne Wallmark

Text: Johan Portland