Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Rektors beslutmöte 2017-10-09

2017-10-10

REKTORS BESLUTSMÖTE (vecka 41). På rektors beslutsmöte fattas beslut i övergripande frågor som inte är av den karaktären att beslut ska fattas av högskolestyrelsen, samt beslut i frågor som rör det löpande arbetet och inte har vidaredelegerats. 
Mötet hålls varje måndag och nedan finner du besluten som fattades i veckan.

Rubrikerna länkar till aktuella beslut.

Närvarande vid mötet förutom föredragande:

Kerstin Tham, rektor
Per Hillbur, pro rektor
Susanne Wallmark, förvaltningschef
Karin Arvidsson, kommunikationschef
Pontus Källström, studeranderepresentant
Pernilla Biström, sekreterare

Ärenden:

1. Beslut om ledamöter i Forskningsberedningen fr o m 2017-01-01 (uppdatering av tidigare beslut som också bifogas).
Dnr. LED 1.5 2016/79        
Föredragande: Maria Dahlberg

2.Beslut om budget för projektet Omtag Niagara
Dnr. ST 2.4.1-2017/136     
Föredragande: Paula Pragert

3.Utseende av arbetsgrupp för revidering av arbetsordning
Dnr. Led 1.3-2017/477     
Föredragande:  Paula Pragert

4. Interna prislappar för Hstk och Hprk 2018
Dnr. LED 1.3 – 2017/473   
Föredragande: Jesper Nilsson

 5. Samverkanspriset 2017
Dnr. LED 1.1-2017/475     
Föredragande: Daniel Gustafsson

6.Uppdrag som Rektorsråd för forskarutbildnings- och forskningsfrågor
Dnr. HR 2.2.3.-2017/1193
Föredragande: Anne Olsson