Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Rektors beslutsmöte 2017-09-18

2017-09-21

REKTORS BESLUTSMÖTE (vecka 38). På rektors beslutsmöte fattas beslut i övergripande frågor som inte är av den karaktären att beslut ska fattas av högskolestyrelsen, samt beslut i frågor som rör det löpande arbetet och inte har vidaredelegerats. 
Mötet hålls varje måndag och nedan finner du besluten som fattades i veckan.

Rubrikerna länkar till aktuella beslut.

Närvarande vid mötet förutom föredragande:
Per Hillbur, ställföreträdande rektor
Pontus Källander, studeranderepresentant
Pernilla Biström, sekreterare

Rektor beslutar att nominera Elisabet M. Nilsson, universitetslektor vid Institutionen för Konst, kultur och kommunikation, på Fakulteten för kultur och samhälle till STINT programmet Teaching Sabbatical 2017.
Dnr. FO4.1  - 2017/409
(föredragande: Tina Josefson)

Yttrande över promemorian ”Förslag om möjlighet till mindre styrelser för universitet och högskolor och om rektors möjlighet att vara ordförande i styrelsen” (U2017/03131/UH).
Utdrag ur yttrandet: "Malmö högskola har inget att invända kring förslaget att det skapas möjlighet för statliga universitet och högskolor att ha en styrelse med 11 i stället för 15 ledamöter, om det finn skäl för det med hänsyn till högskolans behov.
Dnr. LED 1.2 - 2017/390
(föredragande Paula Pragert)
Antagning av Eva Wolf som docent i endodonti
Dnr HR 2016/1261
(föredragande Gertrud Svensson)
Antagning av Eva Wolf som docent i endodonti


Antagning av Ingrid Dackert som docent i psykologi med inriktning mot ledarskap och organisation
Dnr. HR 2.2.3 - 2016/1344
(Föredragande Anna Lindberg)