Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Då besöker rektor och prorektor din institution

Möten angående strategisk plan för Malmö universitet 2018-2022 (i bokastavsordning):

Barn, unga, samhälle,17 maj 16.00-17.00 (Niagara A0307)

Biblioteket, 17 maj 14.00-15.00 (Niagara A0307)

Biomedicinsk vetenskap, 17 maj 08.00-09.00 (Niagara A0307) 

Datavetenskap och medieteknik, 31 maj 10.30-11.30 (Niagara A0307)

Gemensamt verksamhetsstöd, 2 maj 11.00-12.00 (Orkanen D131) 

Globala politiska studier, 17 maj 11.30-12.30 (Niagara A0307) 

Idrottsvetenskap, 24 maj 14.30-15.30 (Niagara A0407) 

Individ och samhälle, 24 maj 08.00-09.00 (Niagara A0407)

K3, 11 maj 14.30-15.30 (Niagara B0E07) 

Kriminologi, 11 maj 10.00-11.00 (Niagara B0E07) 

Kultur, språk, medier, 24 maj 09.00-10.00 (Niagara A0407) 

Materialvetenskap och tillämpad matematik, 31 maj 11.30-12.30 (Niagara A0307)

Natur, miljö, samhälle, 24 maj 11.30-12.30 (Niagara A0407) 

OD, 31 maj 08.00-09.00 (Niagara A0307)

Skolutveckling och ledarskap, 24 maj 13.30-14.30 (Niagara A0407)

Socialt arbete, 11 maj 11.00-12.00 (Niagara B0E07)

Språkstudier, 31 maj 09.00-10.00 (Niagara A0307)

Urbana studier, 11 maj 15.30-16.30 (Niagara B0E07)

Vårdvetenskap, 17 maj 09.00-10.00 (Niagara A0307)