Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Samarbete mer på utbildningarnas villkor

2017-10-12

Malmö högskolas stöd för utbildningssamverkan med företag och organisationer är under utveckling. Utbildningsprogrammens behov är nu mer styrande och en portal fylld med samarbetsmöjligheter har skapats på högskolans webbplats. Anna Bogeskär Brandt och Jeanette Persson på universitetskansliet är båda en del av satsningen.

– Förra hösten gjorde jag en intern behovsanalys och diskuterade med kursansvariga. Resultatet blev att istället för att arbeta med studentsamarbeten utifrån externa förfrågningar, så har vi nu ett tydligare fokus på vad utbildningsprogrammen efterfrågar, säger Anna Bogeskär Brandt.

 Jeanette Persson fortsätter:

– Vi vill hjälpa lärare att bredda sina nätverk och hitta nya samarbetspartners till studenterna. Att som lärare själv leta efter uppdragsgivare är tidskrävande och ibland saknas ingångar. Då kan vårt stöd vara till hjälp.

 I ett formulär beskriver kursansvarig kort uppgiften och förväntningarna på samarbetet. Anna och Jeanette hjälper till att formulera ett uppdrag och publicerar det i webbportalen. Det kan gälla allt från en enstaka gästföreläsning till examensarbeten och projekt som sträcker sig över en hel termin. Portalen riktar sig till företag och organisationer, lokala och nationella, som är nyfikna på att samarbeta med studenter.  

Spridning i externa nätverk

Flera personer från universitetskansliet är engagerade i arbetet med att hitta matchning till de kurser som söker samarbetspartners. Lunchevents tillsammans bland annat Malmö Företagsgrupper och Media Evolution City är ett exempel på vad som hittills har arrangerats. Pop-up Science shops med särskilt tema för näringslivet och stadens gröna näringar är andra exempel. För att nå ut brett sprids information om högskolans samarbetsmöjligheter, med fokus på den nya webbportalen, i olika nätverks digitala och sociala kanaler.

– Praktikplats, projektuppdrag eller examensuppsats är ofta ett första steg till samarbete med högskolan. Det är en ögonöppnare till vilka utbildningsprogram Malmö högskola har och vilken forskning som bedrivs, säger Anna.

Övergång till arbetslivet

Eftersom det är den kursansvariga som formulerar samarbetsmomentet mellan studenterna och den externa parten, blir det en samverkan som bättre matchar utbildningens behov och studenternas lärandemål.

– Vår nya lösning gör att vi kan göra matchningar på ett bättre sätt i dag; matchningar som bättre fyller utbildningarnas behov, säger Anna.

– Vi vet sedan vårt arbete i projektet Samverkanssäkrade utbildningsprogram att samverkan stärker utbildningens kvalitet och underlättar övergången mellan utbildning och arbetsliv. Många studenter förväntar sig att samarbetsmöjligheter med arbetslivet erbjuds inom ramen för utbildningen. Det gör att studenten tidigt kan bygga egna nätverk för det framtida arbetslivet, avslutar Jeanette.

Text: Charlotta Solding