Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Plattformen Yammer kan underlätta samarbete inom forskarnätverk

2016-11-02

MEDARBETARE. Håller du på att bilda ett forskarnätverk med tanke på kommande fokusområden och forskningsprogram? Vill du komma i kontakt med fler kollegor som kan vara intresserade av att delta i arbetet?
Då erbjuder plattformen Yammer en rad verktyg som kan underlätta samarbetet för dig och medarbetarna. 

Kerstin Tham har, som vi berättat i tidigare medarbetarnyheter, initierat ett omfattande arbete för att på sikt definiera ett antal fokusområden för lärosätets utbildning, forskning, samverkan och innovation.
Ett led i denna process var att det nyligen utlystes stöd till att skapa eller utveckla flervetenskapliga forskarnätverk på Malmö högskola. Dessa medel (upp till 250 000 kronor per gruppering) är avsedda för att forskare under nästa år ska kunna skapa nya eller vidareutveckla befintliga nätverk och stimulera till gemensamma ansökningar till forskarprogram som adresserar samhällsutmaningar.
– Exakt hur många ansökningar om stöd till att utveckla olika nätverk vi kommer att få in är oklart.
–  Men att döma av respons från kollegor så verkar gensvaret ute i organisationen vara stort och flera grupperingar sägs vara igång och arbeta med dessa frågor och sondera terrängen, säger Tapio Salonen, dekan på Fakulteten för hälsa och samhälle, som inom kort kommer att få ett formellt uppdrag av rektor att stödja detta utvecklingsarbete på högskolan.

Vill få kontakt med kollegor
Sedan utlysningen av nätverksstöd i förra månaden har forskare i organisationen frågat personer i ledningen efter olika möjligheter att komma i kontakt med kollegor (så kallad match making) i detta ärende.
De ansvariga för arbetet med fokusområdet vill därför nu påminna om det sociala nätverket Yammer – som sedan en tid är ett officiellt verktyg på Malmö högskola. Det innebär bland annat att IT-avdelningen är aktiva förvaltare och du alltid kan vända dig till IT-avdelningen servicedesk om du har frågor eller funderingar. Verktyget är även integrerat med Malmö högskolas katalogtjänst – med följd att du använder samma inloggningsuppgifter som du har för att logga in på exempelvis dator eller e-post.

Behöver diskutera inom och över fakultetsgränser
Yammer är ett slutet socialt nätverk för organisationer som erbjuder olika samarbetsverktyg som kan underlätta arbetet med att initiera eller utveckla forskarnätverk. Bland annat kan du här kommunicera med alla på högskolan som registrerat sig i verktyget (i dagsläget cirka 950 medarbetare), dela kunskap, länkar eller frågor samt bjuda in till öppna eller stängda interdisciplinära grupper.  
– Om vi ska bli ännu bättre än i dag på att adressera olika samhällsutmaningar behöver vi diskutera flitigt både inom och över fakultets- och ämnesgränserna. Ambitionen är att detta arbete ska bidra till att vi tar nästa steg och utvecklar vår verksamhet, säger Tapio Salonen. 

Text: Per M Eriksson