Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

"Välkommet, viktigt och välförtjänt"

2016-06-16

UNIVERSITETSSTATUS. Det framfördes många positiva kommentarer under torsdagen efter beslutet att Malmö högskola ska bli universitet. En av dem som var glad över beskedet var Malmö stads högsta politiker, Katrin Stjernfeldt Jammeh.
– Välkommet, viktigt och välförtjänt.
– Malmö högskola har bredden och kompetensen och kommer nu att få tillgång till ytterligare forskningsresurser och bli en ännu tyngre och viktigare utbildningsinstitution i vår region, sa hon i ett pressmeddelande från staden.  

En rad riksdagsledamöter, framträdande regionala och lokala politiker, rektorer och andra medarbetare på högskolan. Det är många som – i många år – har kämpat för att Malmö högskola ska få universitetsstatus.  
Det är därför inte så konstigt att det var många leenden på läpparna under torsdagen såväl på högskolan som i stads- och regionhuset i Malmö.
Här har vi sammanställt några kommentarer efter det positiva beskedet från Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.   

Cecilia Christersson, prorektor,
Malmö högskola:

– Otroligt roligt att detta äntligen blir verklighet efter så många år. Alla våra rektorer och många andra på högskolan och representanter för staden och regionen har tillsammans och målmedvetet arbetat med denna fråga. Nu får vi två slagkraftiga universitet i regionen som kompletterar varandra. 
– Som universitet ökar vår frihetsgrad när det gäller att skapa forskarutbildningar som kan bidra till vårt mål att lösa olika samhällsutmaningar. Det är samtidigt viktigt att vi behåller vår särart med flervetenskap, bred rekrytering och samverkan lokalt och globalt.   
 
Cecilia Christersson, docent i odontologisk teknologi, har utsetts till ny prorektor vid Malmö högskola
Jenny Börjesson, ordförande,
Studentkåren Malmö: 
– Jag är jätteglad. Det var så roligt att vakna till denna fantastiska nyhet i morse. Malmö högskola förtjänar verkligen att bli universitet. Det här innebär samtidigt att högskolan nu kan få ordning på obalansen mellan utbildning och forskning och att utbildningarna får bättre forskningsanknytning. Jag ser även beslutet som ett erkännande av Malmö högskola med vår breda studentpopulation och insats för stadens och regionens utveckling. 
 
Jenny Börjesson, ordförande Studentkåren Malmö
Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande, Malmö stad:
– Välkommet, viktigt och välförtjänt. Malmö högskola har bredden och kompetensen och kommer nu att få tillgång till ytterligare forskningsresurser och bli en ännu tyngre och viktigare utbildningsinstitution i vår region. Särskilt glad är jag också för att Malmö högskola, som lyckats rekrytera brett bland studenter även från mindre studievana hem, nu får ta del av de möjligheter som följer med universitetsstatusen. Det är ett erkännande.
 
 katrin-stjernfeldt-jammeh_l
Hans Lindquist, vicerektor med ansvar för forskning och forskarutbildning:
– Enormt glädjande besked. Nu kan vi stärka vår forskning och forskarutbildning. Vi har länge känt att våra forskningsanslag inte matchar vår kapacitet, inte minst i de fall då stora forskningsprojekt kräver samfinansiering. Vi har en god beredskap för hur vi nu ska gå vidare med detta utvecklingsarbete. Detta eftersom vi redan hade hoppats på ett ökat forskningsanslag.  
 
 Hans Lindquist, vicerektor vid Malmö högskola
Anna Eklund, ordförande i Odontologiska studentkåren:
– Att få den här kvalitetsstämpeln är förstås otroligt glädjande för oss studenter och vi ser fram emot att följa utvecklingen under de kommande åren. Med ökade forskningsanslag och en starkare forskningsanknytning kan kvaliteten på våra utbildningar bli ännu högre än vad den är i dag. Utbildningarna kommer kunna stärkas både nationellt och internationellt, vilket öppnar upp för ökade möjligheter för oss studenter i framtiden.
 
 Anna Eklund, ordförande, Odontologiska studentkåren
Lennart Olausson, rektor, 
Malmö högskola, 2002-2011:

– Äntligen! Det var hög tid men det politiska spelet ska ju falla på plats ordentligt. Malmö högskola har lagt en så pass bra grund att det är värt att bli universitet. Jag har tittat en del utomlands och vi ligger skyhögt över många andra universitet. Det viktigaste har varit att bygga upp en kvalitativt stark grund på både utbildnings- och forskningssidan, och nu har vi kunnat visa hur starka vi är. Det är bara att gratulera alla på Malmö högskola till ett bra jobb.
 
 Lennart Olausson, före detta rektor vid Malmö högskola
Ilmar Reepalu, tidigare kommunstyrelsens ordförande, Malmö stad och hedersdoktor vid Malmö högskola:
– Det här är oerhört positivt för Malmö, men det här beslutet borde kommit för länge sedan, säger Ilmar Reepalu. Det här är en sak jag kämpat för sedan länge. Nu får vi en helt ny fördelning av de fasta forskningsanslagen. Det är den största vinsten för Malmö. Dessutom blir högskolan lite finare när den blir universitet, säger han till Sydsvenskan.
 Ilmar-Reepalu-hedersdoktor

Text: Per M Eriksson