Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Stort intresse för stöd till forskarnätverk

2016-12-01

FOKUSOMRÅDEN. Rektor utlyste stöd till forskarnätverk – som ett första steg på vägen för att skapa forskarprogram som är inriktade på samhällsutmaningar.
Ett 30-tal ansökningar lämnades in av medarbetarna på högskolan.
– Fantastiskt roligt.
– Det  visar att det finns ett stort engagemang och intresse för dessa frågor bland våra forskarkollegor, säger Tapio Salonen, blivande vicerektor med ansvar för samhällsutmaningar. 

I onsdags i innevarande vecka, 30 november, var sista ansökningsdagen för rektors aktuella stöd – och då rasslade det till rejält registratorns mailkorg med ansökningar. Totalt kom det in 35 ansökningar och två tredjedelar av dessa lämnades in under sista dygnet.
– Det finns en oerhört stor spännvidd i ansökningarna. Det gäller både var forskarna har sin vetenskapliga hemvist och vilka samhällsutmaningar som de i nätverken avser att ta sig an.
– Jag har bara hunnit titta som hastigast i materialet, men detta känns mycket spännande, säger Tapio Salonen.

Nu ska forskningskoordinator Peter Jönsson ställa samman ansökningarna och eventuella bilagor och därefter vidarebefordra dessa till ledamöterna i bedömningskommittén – där samme Jönsson för övrigt ska sitta på sekreterarstolen. Kommittén ska ha sitt första sammanträde om knappt två veckor,  tisdag 13 december.   
I kommittén ingår, som vi tidigare berättat, sex erfarna forskare. Det är Lars Dencik (ordförande i kommittén), professor emeritus i social psykologi vid universitetet i Roskilde och Anne Persson, professor i datavetenskap vid Högskolan i Skövde. Dessutom ingår fyra forskare som är eller har varit anställda vid högskolan – Pelle Ehn, professor emeritus i interaktionsdesign. Christina Lindh, professor emeritus och övertandläkare, Sven-Axel Månsson, professor emeritus i socialt arbete och Ingegerd Tallberg Broman, professor emeritus i utbildningsvetenskap.

Deras uppgift är att bedöma hur väl ansökningarna bland annat adresserar forskningsfrågor kring en samhällsutmaning, bygger vidare på befintlig forskning vid Malmö högskola samt inkluderar ett tillräckligt stort antal anställda som tillsammans har den vetenskapliga bredd som är nödvändig för att adressera samhällsutmaningen i fråga.
I januari eller februari väntas sedan rektor Kerstin Tham fatta beslut om vilka av ansökningarna som beviljas stöd – på upp till 250 000 kronor. Tanken är därefter att forskarnätverken med detta stöd i ryggen ska arbeta vidare för att eventuellt på sikt ansöka om att få utveckla flervetenskapliga forskningsprogram och forskarskolor som  adresserar olika samhällsutmaningar – så kallade fokusområden.  
– Nu har vi tagit ytterligare ett steg i processen och har en bra grund att arbeta vidare med under nästa år, säger Tapio Salonen.

Text: Per M Eriksson