Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Stödjer idé om polisutbildning i Malmö

2016-12-20

MEDARBETARE. Rikspolischef Dan Eliasson vill ha en polishögskola i landets tredje största stad. Nu får han stöd i denna fråga av Kerstin Tham och Katrin Stjernfeldt Jammeh.
I ett brev till regeringen förklarar högskolans rektor och kommunstyrelsens ordförande att de ställer sig positiva till en diskussion om etablering av utbildningen i Malmö.  

Dan Eliasson förklarade nyligen att han gärna ser en polishögskola i Malmö. Det skedde i samband med ett besök i den polisiärt pressade staden – där det begåtts tolv mord enbart under innevarande år samtidigt som många poliser i kommunen och övriga länet är missnöjda med nuvarande organisation och högste chef.
– Jag tycker det är en mycket klok idé att lägga en polishögskola i Malmö, sa Eliasson till HD/Sydsvenskan.
Ett viktigt skäl till Eliassons ståndpunkt är att det i dag saknas poliser i Malmö samtidigt som få invånare från staden söker sig till landets nuvarande polisutbildningar i Umeå, Stockholm och Växjö.
  – Befolkningssammansättningen i Malmö ser annorlunda ut än på andra håll. Det är inte så många härifrån som söker. Därför måste vi hitta sätt att få fler från Malmö att vilja bli poliser och jobba i Malmö. Det skulle en polishögskola bidra till, fortsatte Eliasson sitt resonemang till de skånska systertidningarna.

I sin skrivelse till inrikesminister Andres Ygeman förklarar Malmö högskolas rektor Kerstin Tham och stadens ordförande i kommunstyrelsen, Katrin Stjernfeldt Jammeh, att de samfällt ser positivt på frågan om att etablera en polisutbildning i Malmö.  
”Malmö högskola har lång erfarenhet av breddad rekrytering till högre utbildning och har forskning och utbildning inom flera områden som kan komma en ny polisutbildning till gagn, så som t ex Kriminologi, Socialt arbete, Idrottsvetenskap och Mänskliga rättigheter”, skriver de i brevet till ministern.

De poängterar även att de ser fram emot en dialog med Polismyndigheten och regeringen i frågan och skriver: ” Malmö stad ser etablerandet av en Polishögskola i Malmö som en mycket viktig del i arbetet med framtida kompetensförsörjning för Polisen, mer lokal förankring i poliskåren och i arbetet med att göra staden tryggare för medborgarna”.

– Malmö högskola integrerar vetenskapligt baserad kunskap i alla våra professionsutbildningar för att våra studenter ska kunna möta de samhällsutmaningar vi står inför. Malmö högskola har ett stort samhällsengagemang och jag ser därför att en samhällsintegrerad polisutbildning på olika sätt skulle berika vår övriga utbildning, forskning och samverkan, säger Kerstin Tham i ett pressmeddelande. 

Text: Per M Eriksson