Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Start för arbete med fokusområden

2016-08-22

MEDARBETARE. I fredags inleddes Malmö högskolas arbete med att definiera framtida akademiska fokusområden.
Drygt 170 anställda deltog i en heldagsworkshop och arbetade tillsammans fram embryon till tänkbara fokusområden.

  Workshop om fokusområden på Malmö högskola
  Workshop om fokusområden på Malmö högskola
  Workshop om fokusområden
  Heldagsworkshop om fokusområden
Cirka 170 medarbetare medverkade i fredagens heldagsworkshop i Niagara som syftade till att inleda arbetet med att definiera högskolans fokusområden.

– I dag ska vi tillsammans skriva historia! Det är väldigt roligt att så många är på plats när vi tar första steget mot att formulera högskolans framtida inriktning.
– När vi blir universitet är det viktigt att vi har ett mer långsiktigt förhållningssätt till forskning och att vi blir bättre på att formulera och profilera forskningsfrågor, sa rektor Kerstin Tham.

Hon menade vidare att ett antal fokusområden, eller kraftfält, är en förutsättning för internationell och framgångsrik forskning.

Värdet av forskning
– Vi behöver kunna fånga och formulera värdet av vår forskning. Vi behöver hitta fyra-fem fokusområden, initiera forskarnätverk och forma en fortsatt process för hur vi bäst arbetar fram detta, sa Kerstin Tham.

Tapio Salonen, dekan på Hälsa och samhälle, berättade sedan om dagens upplägg och underströk även han vikten av att så många som möjligt deltar i processen.
– Att de fokusområden vi slutligen väljer har arbetats fram underifrån är viktigt, annars blir det inte hållbart, sa han.

Mindre grupper
Därefter gick alla deltagare iväg till olika mindre grupper om cirka åtta personer i varje. Grupperna var blandade, för att skapa möten över områdesgränser och en så bred diskussion som möjligt.Inledningsvis fick alla skriva ned egna idéer och förslag på framtida fokusområden. Sen fick var och en runt bordet läsa upp sina förslag, varpå post-it-lapparna med förslagen samlades ihop, grupperades och slutligen rangordnades. Stort och smått, högt och lågt, allt var tillåtet och allt blandades.

Diskussioner uppstod självklart kring olika begrepp och vilka idéer som kunde föras samman, men till slut enades alla grupper om en rangordning och därefter skrevs förslagen upp på ett eller flera blädderblocksblad samt sattes upp på en vägg.

Svår process
”Allt hänger ihop”, sa någon. ”Hur menar du med detta?” sa någon annan. ”Jämlik hälsa lät bra. Men vad betyder det? Kan vi lika gärna kalla det rättvis hälsa?” hördes från en annan grupp. ”Det här med klustringen av de olika ämnena var en känslig och svår process. Det påverkar så mycket hur vi se går vidare”, var en annan synpunkt.

Rubriker som: globalisering, tillgänglighet, lärande, välfärd, demokrati, bildning, migration, digitalisering, hälsa, hållbar glokal samhällsförändring var några av de nästan 90 olika förslagen som kom fram. Förslag som sedan klustrades ytterligare en gång, i ett tiotal områden för vidare grupparbete.

Svårt att välja
Dagens nålsöga uppstod när alla deltagare inför eftermiddagen skulle välja en grupp och ett område att arbeta vidare med. Efter viss vånda och diskussion valde de allra flesta att ansluta till en grupp vars ämne de redan var bekanta med.
Grupperna redovisade slutligen vad de kommit fram till inför alla deltagare och indirekt för alla anställda, i form av filmade ”pitchar”, som inom kort kommer att läggas upp här på medarbetarwebben.

Kerstin Tham och Tapio Salonen var båda mycket nöjda vid workshopens slut; imponerade av antalet förslag som framkommit och bredden i dem. De lovade också att förvalta idéerna väl i det fortsatta arbetet. Mer information om hur arbetet kommer att se ut framöver kommer att läggas upp på medarbetarwebben.

Text: Per M Eriksson