Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Speednätverkande och erfarenhetsutbyte i Rochester

2016-05-17

KVALITET. Fem frågor till Annabella Loconsole, lektor i datavetenskap, som nyligen har varit i Rochester tillsammans med 13 lärare och forskare i datavetenskap.

Hur kommer det sig att ni har varit på Rochester Institute of Technology?

Cecilia Ovesdotter Alm som jobbar på RIT och Annabella Loconsole från Malmö högskola.

– År 2014 fick vi extra pengar eftersom vi i UKÄs utvärdering hade tre utbildningsprogram i datavetenskap som fick det bästa omdömet, ”mycket hög kvalitet”.  Med dessa pengar organiserade jag, Jeanette Eriksson och Kristina von Hausswolff en studieresa till RIT så att så många som möjligt skulle kunna se, lära sig och förbättra sättet att undervisa och forska.

Vad gjorde ni?

– Vi hade bland annat seminarier, diskussioner, labbesök, runda bordssamtal och speed-nätverkande i olika ämnen. På förmiddagarna träffade vi olika institutioner och på eftermiddagarna hade vi labinarier, som är informella presentationer och diskussioner.

Vad fick du med dig från vistelsen?

– Det är en svår fråga men ett exempel är speed-nätverkandet för att lära känna varandra, det var värdefullt. Jag har lärt mig vad ska man tänka på när man organiserar en workshop/konferens eller liknande. Jag var också imponerad av den vilja att samarbeta som fanns från båda håll, den energi och engagemang som alla har lagt i olika aktiviteter. Så det finns mycket potential för samarbete.

Har Rochester Institute of Technology likheter med Malmö högskola?

– Ja, det finns likheter, till exempel att utbildning och forskning är mångvetenskapligt. Man kan också se likheter med studenterna, de har många studenter från andra länder. Det finns även likheter mellan våra forskningsområden, till exempel de är väldigt intresserade av vårt forskningscentrum IOTAP (Internet of Things and People).

Kan andra på Malmö högskola åka dit?

– Vi har ett högskoleövergripande avtal med RIT och studenter kan åka dit inom ramen av detta avtal. Lärarna kan också åka dit inom ramen för avtalet, eller om det finns en RIT-lärare som kommer hit och en MAH-lärare som åker dit samtidigt.

Lärare och forskare i datavetenskap från Malmö högskola besöker Rochester.

Text: Johanna Svensson