Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Skrivgrupper gör studenter mindre ensamma

2016-09-29

STUDENTSTÖD. Många studenter som skriver uppsats på kandidatnivå känner sig ensamma och utan sammanhang. Biblioteket och Studenthälsan startar därför grupper där studenterna själva kan stötta varandra i skrivarbetet. Introduktionen är den 13 oktober.

Bibliotekarier handleder i informationssökning och träffar ofta studenter som skriver uppsats.

– Vi har förstått att det är många som ligger efter och att det kan vara problem med att komma i gång, säger bibliotekarien Pernilla Fröjdh, en av initiativtagarna till skrivgrupperna.

Efter intresse och behov
Med inspiration från Danmark startade därför biblioteket och Studenthälsan två skrivgrupper i våras, en svensk och en internationell. Försöket föll väl ut, och förhoppningen är att det kan skapas nya grupper varje termin i fortsättningen. Biblioteket och Studenthälsan finns med initialt och gör också en uppföljning i halvtid och en utvärdering efteråt. Däremellan är tanken att studenterna själva ska lägga upp arbetet efter intresse och behov.

– En del kanske bara vill sitta och skriva tillsammans, medan andra vill läsa varandras texter eller diskutera teori. Det bestämmer de själva, säger bibliotekarien Jessica Zaar.

– Hur många som finns med i varje grupp beror förstås på uppslutningen, men vi rekommenderar sju-åtta personer. Då gör det inget om inte alla kommer på alla träffar.

Överblick
Torsdagen den 13 oktober är det introduktionsmöte och Jessica Zaar och Pernilla Fröjdh hoppas att många lärare tipsar studenterna om den här möjligheten. Enda kravet för att få vara med i en skrivgrupp är att studenten är på kandidatnivå. På introduktionen ges också en överblick över det stöd som finns för uppsatsskrivande studenter, bland annat studieverkstadens verksamhet och bibliotekets handledning i informationssökning.

Text: Eva Tornbjer