Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Samarbete och gemensamma framtidsplaner när Georgia Tech besöker Malmö högskola

2016-12-16

INTERNATIONELLT SAMARBETE. I veckan är medarbetare från Georgia Institute of Technology här för att planera för samarbete på bred front inom bland annat medieteknik och interaktionsdesign.

Tre medarbetare från Georgia Institute of Technology, Georgia Tech, har varit på Malmö högskola den här veckan för att träffa medarbetare på Teknik och samhälle och på Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3). Det är Jay Bolter, som också är gästprofessor på högskolan, Chris Le Dantec och Carl DiSalvo - alla från the School of Literature, Media and Communication, som är här.

Kontakterna som knyts med Georgia Tech handlar om samarbete på bred front. Det gäller lärar- och studentutbyten, gemensamma utbildningsprojekt, doktorandkurser och kommande gemensamma forskningsansökningar. Maria Engberg är lektor i medieteknik och samarbetar med Georgia Tech, dels med forskning och dels med att göra undervisningen mer forskningsförankrad:

– Jag arbetar med en pilot av deras så kallade VIP-projekt: Vertically Integrated Projects. Det handlar om att få in kandidatstudenter i forskningsprojekt i kurser som återkommer termin för termin, för att på så sätt forskningsförankra undervisning och kurser tydligare samt ge studenterna möjligheter att utveckla specifika färdigheter, lära känna mer om forskning och olika verktyg, samt arbeta närmare forskarna.

Under fredagsförmiddagen hålls en workshop för att planera för det fortsatta samarbetet.

Text: Johanna Svensson