Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Pilotprojekt för publiceringsmodell

2016-09-15

PUBLICERING. Nu är det gratis för högskolans forskare att publicera open access- artiklar i förlaget Springers hybridtidskrifter. Många svenska akademiska bibliotek, däribland Malmö högskolas, har slutit ett avtal med förlaget.

Modellen, som är ett pilotprojekt, kallas Springer Compact och den kombinerar licens- och författaravgifter. Det innebär enkelt uttryckt att open access-avgiften betalas av biblioteken och en nationell pott med pengar från Kungliga biblioteket och Vetenskapsrådet. Den enskilde forskaren behöver inte administrera detta – det gör biblioteket.

Open access direkt
Däremot tillkommer det ett steg för forskaren i publiceringsprocessen. När en artikel är accepterad av en Springer-tidskrift så måste biblioteket garantera att forskaren är "corresponding author" och hör till lärosätet.

– De artiklar som publiceras i Springer-tidskrifterna blir sedan open access direkt, säger bibliotekarien Helena Stjernberg som arbetar med publiceringsfrågor på Malmö högskolas bibliotek.

Många modeller
Avtalet löper fram till och med 2018 och eftersom det är ett pilotprojekt ska det sedan utvärderas. Springer Compact är en intressant modell, menar Helena Stjernberg. 

– Men det finns fler modeller som högskolan behöver diskutera och kanske prova. Publiceringsekonomin för att göra forskning fritt tillgänglig förändras snabbt just nu, säger hon.

– Det kan handla om allt från medlemskap som hos BioMed Central och Open Library of Humanities, till modeller där forskningsråden startar tidskrifter med omedelbar fri tillgång utan avgift.

Springer Compact och liknande avtal har också tecknats av lärosäten i Nederländerna, Storbritannien, Österrike och Tyskland.

Text: Eva Tornbjer