Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Nu försvinner söksystemet Summon

2016-10-21

INFORMATIONSSÖKNING. Biblioteket har ett nytt söksystem, Libsearch, sedan terminsstarten. I snart två månader har det gamla systemet Summon också funnits parallellt, men från och med 1 november kommer det inte längre att finnas kvar.

De båda systemen är ganska lika, och funktionaliteten till största delen densamma. I Libsearch söker man, liksom tidigare, samtidigt i det mesta som finns i bibliotekets databaser - böcker, artiklar, e-böcker, avhandlingar med mera. 

Det finns vissa skillnader mellan Summon och Libsearch, framför allt när det gäller gränssnittet. Om personal på Malmö högskola vill ha en genomgång av hur Libsearch fungerar, kontakta bibliotekarierna Linda Trygg eller Karin Sedvall .