Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Malmö högskola ska bli universitet

2016-06-16

UNIVERSITETSSTATUS. I en debattartikel i Sydsvenskan ger idag Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning, och Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande, högskolan klartecken att bli universitet.

Regeringens ambition är att kunna ge Malmö högskola universitetsstatus från och med den 1 januari 2018. Malmö högskola uppmuntras nu att komma in med en fördjupad framställan om att få erhålla universitetsstatus.
– Det är mycket glädjande! För Malmö högskola betyder universitetsstatus mycket, den kommer att ge oss ökade möjligheter både vad gäller forskning och samverkan, säger Kerstin Tham, rektor vid Malmö högskola.
Även för studenterna kan universitetsstatus ha betydelse.
– En majoritet, 70 procent, av våra studenter är första generationens akademiker, det är viktigt att deras utbildning har samma tyngd som studenter vid universitet.

Ökade satsningar

Med universitetsstatus följer bland annat ökade forskningsanslag.
– För Malmö högskola betyder det att vi kan gå vidare och fördjupa våra forskningssatsningar inom den flervetenskapliga och samhällsnära forskningen. Resultaten av dessa satsningar kan på sikt bidra till en hållbar samhällsutveckling, något som gagnar oss alla, säger Kerstin Tham.
Ökade forskningsanslag innebär samtidigt att forskningsanknytningen i utbildningen stärks, vilket gynnar utbildningskvaliteten.
– Att få universitetsstatus underlättar högskolans samarbeten, nationella såväl som internationella, då högskolan blir en likvärdig part, säger Tham.

Ambition sedan start

Malmö högskola har haft ambitionen att bli universitet sedan verksamheten startade 1998.
– Det är tack vara mina företrädare och alla medarbetare som ambitionen nu kan förverkligas, konstaterar Tham.
Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande, har under våren fört samtal med regeringen om att Malmö högskola ska bli universitet.
– Jag är naturligtvis väldigt glad idag att vi kommit fram till en överenskommelse. Under de senaste decennierna har Malmö genomgått en förvandling från industristad till kunskapsstad. Detta blir kronan på verket på denna utveckling, säger han.

Text: Charlotte Löndahl Bechmann