Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Efterkontroll av vägglöss i Niagara

2016-12-15

OHYRA. I måndags gjorde Anticimex en efterkontroll av Niagara och hela huset gicks igenom på nytt med spårhund för att följa upp saneringen mot vägglöss som gjordes i november.

Två nya vägglöss hittades på plan 11, där ytterligare sanering gjordes, och spårhunden markerade även på plan 8, så även där sanerades. En ny kontroll kommer att genomföras efter helgerna.

Bakgrunden är att det vid tidigare tillfällen har hittats enstaka förekomster av vägglus eller funnits misstanke om vägglus.

Hur sprids vägglöss?

Vägglusen lever som blodsugande parasit och sprids med människors hjälp. En vägglus kan inte hoppa eller flyga utan förflyttar sig gående. Om man vet eller misstänker att man har vägglöss hemma är det viktigt att kontakta professionell hjälp för att få bukt med det. Vägglöss har ingenting med hygien att göra.

Hur vet man att det är vägglöss?

En vuxen vägglus är 4-5 mm lång, ungefär som en äppelkärna, med bred oval tillplattad kropp. Färgen är ljust gul/brun till rödbrun efter det att den sugit blod. Pålitliga tecken för att upptäcka vägglöss är mörka fläckar av spillning, rester efter hudömsningar och levande vägglöss på platser där de kryper in och gömmer sig. Små runda blodfläckar på lakan kan också vara tecken på vägglöss. 

Är vägglöss farliga?

Sticket eller bettet från en vägglus är inte smärtsamt men en del utvecklar en allergisk reaktion mot vägglusens saliv som den injicerar under måltiden. Sticket orsakar klåda, rodnad och svullnad men kan vara svårt att skilja från mygg eller bromsbett till en början. Vägglöss orsakar inga materiella skador, men mycket fysiskt och psykiskt elände för personerna som drabbas.

Informationen kommer från Anticimex. Läs mer på Anticimex webbsidor.

Text: Johanna Svensson