Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Biblioteket satsar på doktorandstöd

2016-09-08

DOKTORANDSTÖD. Under det senaste året har biblioteket arbetat med att utveckla stödet till doktorander. Resultatet har blivit ett varierat utbud av workshops och seminarier med olika teman och upplägg.

– Det är viktigt att vi är flexibla så att doktoranderna får rätt sorts stöd i rätt tid, säger Sara Kjellberg som arbetar med forskningsstöd på biblioteket.

Från och med i höst finns en särskild webbsida med bibliotekets utbud för doktorander. Om inte tiderna passar kan enskilda doktorander eller grupper också boka egna möten med biblioteket. En projektgrupp har undersökt vilken typ av stöd doktorander är intresserade av och utbudet har anpassats efter det. Behoven för den enskilde doktoranden skiftar över tid och det finns även skillnader i forskarutbildningen mellan olika discipliner.

– Vi har exempelvis utvecklat ett seminarieupplägg för strategisk publicering för olika fakulteter, baserat på att det finns olika publiceringskulturer, säger Sara Kjellberg.

Under hösten erbjuder biblioteket seminarier och workshops som bland annat tar upp akademiska, sociala nätverk, ämnesinriktad informationssökning i specifika databaser och strategier för systematiska sökningar. Redan nästa fredag, den 16 september, är det dags för det första tillfället, "Keep track, get organized" som handlar om referenshantering.

– Deltagarna får en introduktion i hur referenshanteringssystem underlättar forskningsprocessen i alla faser, oavsett om det gäller sökning, läsning eller skrivande, säger bibliotekarien Lena Wennerholm, som arrangerar tillsammans med kollegan Lisa Farare. 

Text: Eva Tornbjer