Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Sommarkurs i samarbete med Svenska Institutet

2015-04-01

NY UPPDRAGSUTBILDNING. Malmö högskola har valts ut av Svenska institutet för att ge en sommarkurs i demokrati, offentlig etik och ledarskap för unga östeuropeiska statsanställda.

Institutionen för globala politiska studier har skapat och arrangerar sommarkursen som hålls i Svenska Institutets regi och ingår i utbildningsprogrammet ” The Swedish Institute (SI) Summer Academy for Young Professionals”, en satsning som vänder sig till östeuropeiska statsanställda från Litauen, Vitryssland, Ukraina, Moldavien, Georgien, och även från Sverige. Kursen syftar dels till att belysa, dels bidra till en utveckling mot en hållbar offentlig förvaltning för statsanställda.

– Kursen är tänkt som en plattform för erfarenhetsutbyte och gemensamt lärande. Det är unga yrkesverksamma medarbetare inom offentlig förvaltning som kommer att jobba med frågor om etik, demokrati, antikorruption och styrning/ledarskap, säger Tom Nilsson, lektor i statsvetenskap och en av kursens huvudlärare.

Utbildning för unga professionella

Svenska institutets utbildning ska skapa medvetenhet och stärka unga yrkesverksammas medvetenhet, integritet och förmåga att uppfylla kravet på en modern och demokratisk ledningsstruktur, och samtidigt öka kontakterna mellan de deltagande länderna. Deltagarna kommer att ha möjlighet att delta i uppföljningar och tematiska workshops efteråt. 

– Kursen ligger väl i linje med vårt statsvetenskapliga program men kursdeltagarna kommer in med helt andra kunskaper, kanske 5-10 års erfarenhet av att arbeta med frågorna i praktiken, säger Tom.

– Deltagarna ska bo på Rönnen och det kommer att bli två intensiva veckor för alla inblandade, med mycket seminarier, grupparbeten och aktiviteter långt in på kvällarna – inklusive midsommarfirande.

Text: Johanna Svensson