Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Ska nu välja ut åtta till tio kandidater

2015-03-30

MEDARBETARE. En lista med 69 kandidater.
Det arbetar beredningsgruppen och konsultföretaget nu med i rekryteringsprocessen av ny rektor.
– Av dessa kommer beredningsgruppen och styrelsen att välja ut åtta till tio kandidater som går vidare i processen, sa Ewa Olszewski från rekryteringsföretaget Michaël Berglund AB. 

För att få fram bästa tänkbara kandidater till posten som ny rektor för Malmö högskola har styrelsen valt att arbeta tillsammans med företaget Michaël Berglund AB i Stockholm – som är specialiserat på att hjälpa organisationer inom såväl näringsliv som offentlig sektor att rekrytera till höga chefsposter.
Ett sådant uppdrag som företaget tidigare varit delaktig i var när högskolans nuvarande rektor Stefan Bengtsson rekryterades till posten som rektor och VD för Chalmers i Göteborg.
Företagets roll är nu framförallt att hjälpa till med att få fram lämpliga kandidater.  
– Vår roll är endast stödjande, vi har ingen påverkan på urvalet av kandidater, sa Ewa Olszewski, när hon och styrelseordförande Gun-Britt Fransson under fredagen träffade högskolans hörandeförsamling.
För att få en inblick i och förståelse av högskolans verksamhet har konsultföretaget intervjuat ett 20-tal lärare, administratörer, chefer och studenter.
– Genom intervjuerna har vi fått mer kunskap om högskolans olika delar och medarbetarnas förväntningar. Det kommer att vara till hjälp när vi genomför intervjuer med kandidaterna, sa Ewa Olszewski.

Konsulterna har nu även pratat med 57 ”tipsare” runt om i landet.
– Det är människor som har tipsat och diskuterat med oss om möjliga kandidater. Vi har pratat med allt från rektorer, prorektorer, universitetsdirektörer till chefer på andra statliga myndigheter.   
Detta arbete resulterade i en lista med 69 identifierade kandidater.
Av dessa ska nu beredningsgruppen – med stöd av konsultföretaget – välja ut åtta till tio kandidater som ska gå vidare i processen och bland annat bli djupintervjuade samt genomgå personlighetsbedömning. 
– Det vilar ett stort ansvar på oss i beredningsgruppen. Vi kommer att matcha kravprofilen mot kandidaterna för att hitta de mest lämpade, sa Gun-Britt Fransson, ordförande i högskolans styrelse och i beredningsgruppen.  
Efter denna process ska det sedan vaskas fram två slutkandidater som därefter ska höras av hörandeförsamlingen i mitten av maj.
– Vår ambition är att få fram två starka kandidater, en kvinna och en man. Men det kan naturligtvis bli så att det blir två kvinnor eller två män, det beror på kandidaternas meriter och kvalifikationer, förklarade Gun-Britt Fransson.  

Text: Per M Eriksson