Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Ska informera om budget och uppdrag

2015-11-24

MEDARBETARE. Budget, verksamhetsuppdrag och utredningarna kring akademisk ledning.
Det är några ämnen som Susanne Wallmark ska lyfta under tisdagens ”Förvaltningschefen informerar”.
– Ledningen vill ha en bred diskussion bland medarbetarna om förslagen i de båda utredningarna, säger Wallmark.

När det gäller de aktuella ledningsutredningarna påminner Susanne Wallmark om att högskolans rektor Kerstin Tham och övrig ledning nyligen informerade medarbetarna om vikten av att ta del av och diskutera innehållet i Kåre Bremers utredning ”Utvecklad ledning av universitet och högskolor” och högskolans interna utredning ”Stärkt kollegialitet – för en bättre balans mellan linje och kollegium vid Malmö högskola”.
– Det är viktigt att vi kontinuerligt för samtal om hur vår verksamhet kan utvecklas på bästa sätt, oberoende av om vi arbetar som lärare eller forskare eller inom stödet, säger Wallmark.  

En annan punkt som Wallmark avser att lyfta under tisdagseftermiddagens möte i Niagara för medarbetare inom verksamhetsstödet är högskolans inspel till forskningspropositionen.
Bland högskolans förslag till regeringen finns bland annat en uppmaning om att öka basanslagen för forskning, tillåta lärosätena att friare disponera sina basanslag mellan utbildning och forskning samt att högskolor bör få prövas för universitetsstatus.
Dessutom kommer förvaltningschefen att berätta om läget när det gäller högskolans och verksamhetsstödet budget, om vilka verksamhetsuppdrag som de olika avdelningarna har fått samt lokaler och fakultetskanslierna.
IT-chef Åke Jansson ska också medverka på mötet och berätta om IT-avdelningens verksamhet och prioriteringar under den närmaste tiden.

Informationsmötet kommer som vanligt att filmas för de medarbetare som inte har möjlighet att ta sig till Niagara och närvara på plats.

Text: Per M Eriksson