Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Pengar kvar att söka för publicering

2015-03-04

PUBLICERING. Sedan i höstas pågår ett pilotprojekt med en författarfond som kan hjälpa forskare att betala avgiften till open access-tidskrifter. Det finns fortfarande pengar kvar att söka.

Bibliotek och IT administrerar fonden och forskare som vill ha ekonomiskt publiceringsstöd ansöker via ett formulär på webben. Kriterierna för att få bidrag är tydliga – artikeln måste exempelvis publiceras i en ren open access-tidskrift.

– Nu finns det drygt 60 000 kronor kvar det här året, och det räcker till några artiklar, säger bibliotekarien Jacob Andersson.

När pilotprojektet startade i höstas var 50 000 kronor avsatta för 2014 och de tog slut direkt. Ytterligare 150 000 var vikta för det här året, och ännu finns alltså lite kvar.

 Försöket fortsätter året ut och utvärderas under hösten.

Text: Eva Tornbjer