Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Nytt nummer av Educare ute

2015-03-31

FORSKNING: Alltifrån svårigheten att undervisa i miljonprogrammens skolor till engelska på fritiden och skolan handlar senaste numret av Educare om. Tidskriften ges ut av Fakulteten för lärande och samhälle och speglar bredden av vad utbildningsvetenskap kan vara.

— Vår ambition är att även utgöra en plattform för alternativa och kritiska röster inom utbildningsvetenskaplig forskning och debatt, säger redaktören Johan Söderman. Educare vill göra skillnad.  
educare20151_litenI det nya numret kan du bland annat läsa om informella läroprocesser i engelska och vad det betyder för skolämnet i engelska, om utomhuspedagogik, om individuella studieplaner i matematik som ett bidrag i den aktuella diskussionen kring bedömningsfrågor. Här finns också en artikel kring digital läsförståelse och vad det innebär för ökat läsfrämjande och en artikel kring folkbildning i skånska studieförbund. Den sista artikeln handlar om undervisning i miljonprogrammens skolor och här finns en kritik mot att lärarutbildningarna inte förbereder lärarstudenterna tillräckligt för dessa utmaningar. Totalt rör det sig om sju artiklar. Redaktörer är Johan Söderman och Björn Sundmark, båda Malmö högskola.

I och med att redaktörskapet skiftade för ett år sedan byttes hela redaktionen ut. Nu sitter medlemmar från många olika lärosäten i redaktionen och ambitionen är peka på den mångfald av ämnen och forskningsinriktningar som finns inom utbildningsvetenskap men också vara ett nationellt och nordiskt forum för nyare forskning.


Text: Helena Smitt