Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Nya e-resurser på biblioteket

2015-03-17

Foto: I biblioteket

Biblioteket köpte in flera nya databaser, elektroniska uppslagsverk och tidskriftssamlingar under 2014. Det är framför allt samhällsvetenskapen som har stärkts denna gång, med ämnen som pedagogik, kriminologi och medie- och kommunikationsvetenskap.

Här är några exempel på bibliotekets nyförvärv:

* Routledge Handbooks Online
En samling av drygt 300 titlar inom ett brett spektrum av ämnen, bland annat

  • Communication, Journalism, Media & Culture
  • Criminology
  • Education
  • Language & Linguistics

* International Encyclopedia of Education

* International Encyclopedia of Ethics

* Sage Research Methods Cases
Cases är ett komplement till Sage Research Methods Online och innehåller fall från verkligheten där man redogör för hur man använt sig av olika forskningsmetoder.

* Britannica Image Quest
Här finns bilder som är copyright-säkrade och som får lov att användas i exempelvis studentuppsatser, rapporter, PowerPoint-presentationer, inbjudningar till seminarier, It's Learning och på intranätet.

* Äldre tidskriftsnummer inom kriminologi
Biblioteket har köpt tillgång till äldre nummer av ett 20-tal tidskrifter inom ämnet kriminologi från Sage. Titellista

* Idunn
Ett femtiotal nordiska tidskrifter finns nu tillgängliga digitalt via Idunn, till exempel Nordic Studies in Education, Tidsskrift for Kjønnsforskning, Sociologisk tidsskrift, Norsk medietidsskrift. En del av dessa titlar har tidigare funnits som tryckta tidskrifter på biblioteket.

* Under våren blir ett tiotal titlar från Quintessence inom odontologi tillgängliga som e-tidskrifter. Här ingår också tidskrifternas arkiv av äldre nummer.

* Nature Communications
Biblioteket prenumererar på ett femtontal tidskrifter från Nature (som vid årsskiftet gick samman med förlaget Springer), och Nature Communications är det senaste tillskottet