Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Nu erbjuds alla medarbetare språkgranskning på engelska

2015-04-01

FORSKNINGSSTÖD. Har du ett manuskript eller en artikel som ska publiceras internationellt? Behöver du stöd med språkgranskning på engelska? Nu kan alla medarbetare på högskolan få hjälp av Language Editing Group med språkgranskning av vetenskapliga texter.

Malmö högskolas Language Editing Group bildades 2011 och har sedan dess språkgranskat manuskript som ska skickas till vetenskapliga internationella tidskrifter eller på annat sätt publiceras internationellt. Nytt för i år är att språkgransking erbjuds alla högskolans medarbetare och doktorander.

– Language Editing Group är ett sätt att stärka vår forskning och stödja publicering internationellt. Därför är det strategiskt viktigt att satsa på detta för hela högskolan, säger Hans Lindquist, vicerektor med ansvar för forskning och forskarutbildningsfrågor.

Hittills har Fakulteten för kultur och samhälle samt Fakulteten för lärande och samhälle bidragit med hälften av finansieringen och språkgranskning har enbart erbjudits dessa fakulteter. Nu vidgas alltså uppdraget.

– Language Editing Group är numera relativt väletablerad och känd inom KS och LS. Omdömena från författarna är överlag mycket positiva i den årliga redovisning som Forskningsberedningen tar del av. Det finns därmed anledning att pröva en utvidgning av verksamheten till hela högskolan, säger Hans Lindquist.

Kostnadsfri språkgranskning i engelska
Från och med i år kan alltså alla medarbetare kostnadsfritt anlita Language Editing Group för språkgranskning av vetenskapliga manuskript. Finansieringen av Language Editing Group sker fortsättningsvis enbart genom forskningsanslagets särskilda satsningar. Under 2015 avsätts 500 000 kronor. Efter 2015 beslutas om tilldelning av resurser i Malmö högskolas årliga resursfördelningsbeslut.

– Det är roligt att högskolan satsar på språkgranskning på engelska. Vill vi ha en hög språklig kvalitet på våra vetenskapliga texter behöver vi erbjuda våra forskare och doktorander detta stöd, säger Damian Finnegan, lärare i engelska på Fakulteten för lärande och samhälle, och samordnare för Language Editing Group.

Hantering av manuskript – principer
När du skickar in ett manuskript förväntas det vara slutversionen. Language Editing Group kommer först preliminärgranska manuskriptet. Därefter sätts en deadline för granskningsarbetet. Om manuskriptet har uppenbara språkbrister hänvisas författaren i ett första steg till Språkverkstaden vid Institutionen för språkstudier.

Text: Charlotte Orban