Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Framtidens publiceringsfrågor i fokus

2015-04-09

open access

KONFERENS. Över 150 personer, framför allt bibliotekarier, samlas nästa vecka på Orkanen för att diskutera open access. Malmö högskola arrangerar Mötesplats Open Access 2015, ett evenemang som lockar deltagare från hela Norden.

Konferensen pågår i två dagar och ett grundtema är att open access inte bara handlar om öppenhet i kommunikationen mellan forskare, utan också om forskningens spridning till resten av samhället.   

– Vi vill diskutera brett när det gäller bibliotekens forskarstöd i publiceringsprocessen. Det handlar mycket om olika publiceringsformer för tillgängliggörande av forskningsresultat och att ”öppna upp” open access på olika sätt, säger Peter Nilén, chef för enheten ”Medier och vetenskaplig publicering” på biblioteket och medlem i arrangörsgruppen.

Hur får forskning genomslag? Vilka vägar ut i samhället finns det? Nya publiceringsformer kommer att diskuteras på konferensen, liksom open access-utgivning av monografier. En viktig fråga är hur forskningsbiblioteket kan utvecklas för att möta de behov som finns.

Open access till forskningsdata är också ett ämne som berörs.

– Om det rör publikationer står vi oss ganska bra, men när det handlar om forskningsdata har vi långt kvar i Sverige. Vi befinner oss i början av den utvecklingen, säger Peter Nilén.

Ett syfte med konferensen är nationell och internationell kunskapsdelning och flera inbjudna föreläsare kommer från engelska universitet. Men även tre av Malmö högskolas egna forskare ska delta i ett panelsamtal om open access, där de ger sina perspektiv. Atriet på Orkanen kommer också att fyllas av posters och presentationer av olika projekt och rapporter som rör temat.

Mötesplats Open Access är ett årligt återkommande arrangemang, där värdskapet alternerar mellan olika svenska lärosäten. Kungliga biblioteket är alltid medarrangör.

Text: Eva Tornbjer