Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

"Vi har fått ett viktigt, men svårt, uppdrag"

2015-03-30

REKTORSREKRYTERING. Första mötet är genomfört.
Nästa steg för hörandeförsamlingen är att välja ordförande och diskutera frågorna som de ska ställa till slutkandidaterna.
– Vi har fått ett väldigt viktigt, men svårt, uppdrag, sa Erik Karlsson, som representerar doktorandkåren i församlingen. 

Enligt Högskoleförordningen ska styrelsen ”höra lärare, övriga anställda och studenterna” innan de lämnar sitt förslag på kandidat till rektor till regeringen.
Högskolan har därför nu skapat en så kallad hörandeförsamling som består av 24 lärarrepresentanter och åtta representanter för övriga anställda samt lika många representanter för studenterna. Deras uppgift kommer att vara att träffa de två slutkandidaterna och därefter lämna sina synpunkter till styrelsens beredningsgrupp. 

"Viktigt att alla personalkategorier kommer till tals"
Under fredagen träffades församlingen för första gången för att få information av styrelseordförande Gun-Britt Fransson och konsult Ewa Olszewski om uppdraget samt om hur rekryteringsföretaget arbetar för att få fram kandidaterna.
– Det är väldigt viktigt att alla personalkategorier kommer till tals och kan vara med och påverka under rekryteringsprocessen, sa Gun-Britt Fransson.
Hon berättade därefter kort om de olika punkterna i högskolans kravprofil på nästa rektor – som att han eller hon bland annat ska vara professorskompetent, ha stor erfarenhet av att undervisa inom högre utbildning samt ha ett stort kontaktnät i samhället i stort.
– Det är en omfattande kravprofil som kan vara svårt att leva upp till på alla punkter, men vår ambition är att vi ska hitta personer som uppfyller allt detta, sa Fransson.

Inga namn på kandidater
Hon förklarade samtidigt att inga namn på kandidater kommer att presenteras förrän det finns två slutkandidater.
Anledning till det är att många kandidater i denna typ av processer inte vill att det ska bli känt för deras nuvarande arbetsgivare att de funderar på att gå vidare i karriären.    
– Vi måste ha en omfattande sekretess för att vi ska få fram de bästa kandidaterna, sa Gun-Britt Fransson.
En fråga som ställdes av en lärarrepresentant var: ”Vad sker om vi i hörandeförsamlingen inte kan komma överens om ett gemensamt utlåtande om kandidaterna?”.
– Er uppgift är att enas kring en kandidat. Så ni måste se till att så blir fallet, sa Gun-Britt Fransson.  

Text: Per M Eriksson