Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Seminarier för att lyfta forskningens roll i samhällsutvecklingen

Knowledge for  Change - seminarieserie vid Malmö högskola och blivande universitet

Knowledge for change #2

Professor Thomas S. Popkewitz, University of Wisconsin-Madison, gästprofessor vid Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö högskola.
Rubrik: The Promise of Empirical Evidence and Benchmarks: the Lorelei's Whispers. 
När: 17 oktober 2017, klockan 15.00 – 17.00
Var: Niagara, hörsal B2, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö   

Anmäl dig till föreläsningen med Thomas S. Pokewitz

Innehåll: Utbildning på alla nivåer är i dag styrda av utvärderingar, jämförelser och vad som brukar benämnas som evidens. Viktiga aktörer är exempelvis OECDs PISA-undersökning, UKÄ’s utvärderingar och internationella och nationella rankingsystem.
Siffror och statistik framstår som vetenskapligt grundade jämförelsepunkter, som berättar sanningen om hur den svenska forskningen och utbildningen ”är” och ”bör vara”. Men dessa berättelser är inte oskyldiga, de styr organisationer och våra föreställningar om vad som är god forskning och utbildning.
Thomas S. Popkewitz kommer under sin föreläsning att problematisera lockelsen med att styra och förstå utbildningssystemet genom evidens. Vad gör de med vår uppfattning om utbildning, lärande, lärare och studenter/elever? 
Professor Malin Ideland, Malmö högskola, är moderator i samband med föreläsningen och efterföljande diskussion. 

Om Knowledge for Change
Malmö högskola etablerar hösten 2017 seminarieserien ”Knowledge for Change” (Kunskap förförändring) – med två arrangemang i år och fyra under nästa år. Varje evenemang är tänkt att bestå av flera eller samtliga nedanstående moment:

  • Föreläsningar med internationellt tongivande/framstående forskare (keynote). 
  • Seminarium med utvalda forskare vid Malmö högskola/universitet och externa intressenter.
  • Bidrag till artikelserie – inbjudna forskare bidrar med en text på aktuellt föreläsningstema.
  • Malmökontext – skräddarsydda möten med inbjuden forskare och Malmö högskolas/universitets externa samarbetspartners.
  • Masterclass med masterstudenter utifrån aktuellt tema vid respektive arrangemang.

Seminarieserien är ett av flera steg som nu tas för att stärka forskning, forskarutbildning och utbildningarnas forskningsanknytning i samband med att Malmö högskola blir universitet vid nästa årsskifte (2017/2018).
Tanken är att seminarieserien ska fokusera på hur universiteten kan både kritiskt granska, utmana och problematisera och samtidigt bidra till lösningar på de samhällsutmaningar som världen står inför.
Vår ambition är att arrangemangen ska inspirera till flervetenskapliga diskussioner samt vara grogrund för att skapa nya forskarrelationer eller allianser samt kopplingar till andra organisationer i samhället. Lokalt som globalt. Detta för att på sikt bidra till att flytta kunskapsfronten framåt när det gäller universitetens roll i samhällsutvecklingen.

Andra forskningssatsningar som blivande Malmö universitet planerar att genomföra i samband med växlingen till universitet är att kraftigt stärka befintlig forskning på institutioner och forskningscentrum samt planera för införande av långsiktiga och flervetenskapliga forskningsprogram.

Ansvarig för seminarieserien ”Knowledge for Change” är Tapio Salonen – vicerektor för samhällsutmaningar.
Föreläsare, tid och plats för kommande arrangemang inom seminarieserien meddelas senare.