Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Ansökningar om stöd till nätverk

Ansökningar - Stöd till forskarnätverk (Dnr LED 1.3-2016/467)

Huvudsökande och titel

Arnebrant, Thomas
Smarta material för framtidens hälsa

Bevelander, Pieter
Malmö university as a hub in Nordic migration research cooperation and beyond

Boman, Helena
The Urban-Rural Divide: New approaches to inter-acting markets

Borglin, Gunilla
The Network for Complex Intervention Designs (COIN Network)

Bramhagen, Ann-Cathrine
Tidig kumulativ stress som orsak till ojämlik hälsa i ett livsförloppsperspektiv och betydelsen av tidig upptäckt för vård, behandling och stöd – intervention, longitudinell uppföljning och tidsgeografi

Engberg, Maria
Digitalizing Society

Eriksson, Tommy
Personcentrerad, jämlik, effektiv och säker läkemedelsbehandling i vårdkedjan

Germundsson, Per
Samhällsutmaning: Utbildning och arbetsmarknad ur ett funktionshindersperspektiv

Gjörloff Wingren, Anette
Cancer Research at Malmö university - Diagnostics for the future

Greiff, Mats
Ansökan om stöd med syfte att stärka humaniora vid Malmö högskola

Hajer, Maajke
Flerspråkighet, lärande och ämnesundervisning

Hedenborg, Susanna
Sustainable Sport and Physical Culture

Hemer, Oscar
Conviviality at the Crossroads

Hillgren Per-Anders
Alternative Future Making

Holmqvist, Mona
Research Platform for Education and Special Education (RePESE)

Hudson, Jean
Inclusion – Education – Language (INCLUELA)

Ideland Malin
Mobilitet, flyktingskap och likvärdig utbildning

Johansson, Roger
Bortom industri och hamnstaden – samhällsomvandlingar och utmaningar

Järvstad, Kristin
Genus i professioner

Kumlien, Christine
The network for transitional care (trac network)

Lalander, Philip
Nyanlända barn och ungas inkludering och liv i Sverige

Listerborn, Carina
Hållbart boende, urban förnyelse och social rättvisa—HUS

Lundberg, Anna
Migration, urbanisation and societal change (MUSA): Dimensions of politics, space and social justice

Magnusson Finnur
Åldrande i förändring. Exemplet Malmö. Fakulteten för Hälsa och samhälle

Muhonen, Tuija
Hur säkrar vi framtidens välfärdsyrken? Arbetsvillkor, ledning, organisering och styrning inom människobehandlande organisationer

Ohlsson, Lars
Psykisk ohälsa - ett växande samhällsproblem, studerat ur ett helhetsperspektiv

Olsson, Lina
Urban Land Value Capture as a New Form of Financing Public Transportation Infrastructure in Sweden

Ouis, Pernilla
Migration, sexualitet och hälsa

Petersson, Bo
Demokraft – ansökan om stöd till forskarnätverk vid Malmö högskola kring Demokrati och dess motkrafter

Rämgård, Margareta
Health promotion innovation in collaboration

Sjöström, Jesper
Didaktik: lärares professionsvetenskap

Stigendal, Mikael
Jämlika levnadsvillkor genom mobilisering av kunskapsallianser

Strange, Michael
Malmö Everyday Democratic Imageinaries 

Svensäter ,Gunnel
Effektiva biomarkörer till tandvården

Tengland, Per-Anders
Inklusion, deltagande och empowerment: Medborgarinflytande och närdemokrati

Widén, Pär
Utmaningsbaserat lärande i ett föränderligt samhälle