Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Symbol och mönster Universitet 2018

För att rama in, förstärka och signalera firandet av att Malmö högskola blir universitet och fyller 20 år har vi tagit fram en symbol och två mönster.

Symbol och mönster ska främst användas i de särskilda kanalerna för Universitet 2018, eventsajten och Facebook-sidan, samt på produkter som är direkt kopplade till jubileumsåret och universitetsfirandet Universitet 2018. Det kan gälla allt från roll-ups, tygpåsar till inbjudningskort.

I den här presentationen kan du se hur märke och mönster ser ut och kan användas.

Symbol Universitet 2018

Symbol för Universitet 2018 finns i svart samt i vitt.

Symbolen bär ett budskap – att högskolan blir universitet, på svenska har texten ”Universitet 2018”, på engelska ”20 years”.

Elementet bör vara framträdande på materialet det används på och inte användas som en markör för avsändaren. I många fall är elementet det enda budskap som bör förmedlas, men det kan givetvis också kombineras med text och annan information. Du hittar visuella exempel i presentationen.

Malmö högskolas/Malmö universitets logotyp bör alltid finnas med på materialet eftersom logotypen berättar vem avsändaren är. Placera logotypen enligt de riktlinjer som finns i den grafiska manualen.

Mönster

Det finns två mönster för universitetsfirandet. Ett konfettimönster med en enfärgad bakgrund, och ett solitt mönster med asymmetriska, flerfärgade rektanglar.

Dessa två mönster kan användas som bakgrundsbilder på det material som produceras. Konfettimönstret kan göras enfärgat eller användas som det är i sitt ursprung. Det placeras med fördel på enfärgade bakgrunder och beskärs så att det inte tar överhanden över det material det placeras på.

Det asymmetriska mönstret är också tänkt att användas som bakgrundsmönster på kommunikationsmaterial. Mönstret kan beskäras eller användas inzoomat om ett lugnare intryck önskas.

Tänk på att det grafiska elementet kan användas fristående utan mönster, dock behöver mönstren alltid sättas i rätt kontext och därför behöver märket alltid finnas i anslutning till dessa.

Ladda ner märke och mönster

Ladda ner symbol på svenska
Ladda ner symbol på engelska
Ladda ner konfettimönster med med symbol
Ladda ner konfettimönster med solitt mönster med asymmetriska, flerfärgade rektanglar

Har du frågor?

Behöver du ta fram kommunikationsmaterial i samband med universitetsfirandet och vill ha stöd? Har du frågor om användningen av symbol och mönster? Välkommen att kontakta Fredrik Svensson på kommunikationsavdelningen.