Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Tidslinje

Efter tjugo år av föreläsningar, forskningsansökningar, nyanställningar, tentor, seminarier, disputationer, husbyggen, omorganisationer och arbetsplatsträffar tar Malmö högskola ett stort steg nästa år. Hur har vägen sett ut så här långt? Hjälp oss att fylla i tidslinjen.

1998 - 2002

 • 1998 bildas den nya högskolan i Malmö, nästan två år efter beslutet. Invigningen är den 31 augusti i Malmö musikteater. Rektor är Per-Olof Glantz, professor i odontologi. Läs om den pampiga invigningen
 • Tidningsklipp Malmö högskolas historiaVid starten ingår områdena Teknik och ekonomi, Lärarutbildningen, Hälsa och samhälle, Konst och kommunikation, Centrum för kompetensutveckling, Internationell migration och etniska relationer (IMER), Natur- och resurshushållning, och Odontologiska fakulteten.
 • 2000 får Malmö högskola generell kandidatexamensrätt. Tidigare har huvudsakligen yrkesexamina avlagts. Malmö akademiska kör och orkester startar.
 • 2001 var den typiske studenten vid Malmö högskola en gift kvinna med utländsk bakgrund och barn, enligt studiestartsenkäten som gjordes.
 • 2002 lämnar Malmö högskola in en ansökan om universitetsrättigheter till regeringen. Ansökan lämnades utan åtgärd. Rektor är Lennart Olausson, idé och lärdomshistoriker. 

2003 - 2007

 • 2004 vann Hälsa och samhälles nya hus på sjukhusområdet Malmös stadsbyggnadspris.
 • Tidningsklipp Malmö högskolas historia2005 stod Orkanen och Orkanenbiblioteket klart. Konst-, kultur- och kommunikations (K3) områdeschef Peter Luthersson tog fram de ord som pryder fasaden, bland annat citat av Hjalmar Gullberg, Timbuktu och orden ”frihet” och ”kunskap” på olika språk.
 • 2007 utvärderade Högskoleverket arbetet med breddad rekrytering och konstaterade att högskolan använde den modell som de "betraktar som mest ändamålsenlig för att åstadkomma en bestående mångfald bland studenterna".

2008 - 2012

 

 • 2008 bildas det nya området Kultur och samhälle.
 • 2009 tågade närmare hundra studenter till rektor i Tornhuset och protesterar mot för få undervisningstimmar.
 • 2010 har Malmö högskola 12.581 helårstudenter, rekord hittills. År 2016 hade vi 11.682.
 • 2011 får vi egna utökade forskarutbildningsrättigheter. Cecilia Olsson Jers tar initiativ till en Akademisk kvart, korta forskningsföreläsningar på Stadsbiblioteket.
 • 2012 beslutar högskolan om en ny arbetsordning med starkare linjestyrning och minskat kollegialt inflytande som följd. Rektor är Stefan Bengtsson, professor i fasta tillståndets elektronik.

2013 - 2017

 • 2013 blir Strategi 2020 klar, en strategi för högskolans långsiktiga prioriteringar som många medarbetare är inblandade i att ta fram. Samma år behöver högskolan spara 70 miljoner kronor vilket leder till högskolans största minskning av kurser och personal hittills.
 • 2014 genomför Malmö högskolas feministiska förening en aktion på skolan om bristande genusperspektiv i undervisningen. Genusvetenskapligt kollegium bildas för att föra fram genusperspektivet i forskning och utbildning.
 • 2015 flyttar Teknik och samhälle och Kultur och samhälle till det nya huset Niagara - en ”profilbyggnad”, ”kugglek i form och ljus” och ett ”statusbygge”. I november blev Kerstin Tham, professor i arbetsterapi, rektor.
 • 16 juni 2016 kommer beskedet att Malmö högskola ska bli universitet 2018. Högskolan börjar förbereda sig. Mentorsverksamheten Näktergalen får Malmö stads mångfaldspris.

2018

 • 1 januari 2018 blir Malmö högskola Malmö universitet.

Var tog utbildningen, forskningen och samverkansprojekten vägen? Var är den breddade rekryteringen och internationaliseringen? Kvalitetsarbetet och alla kollegorna? Alumner och studenter? Tidslinjen kommer aldrig att bli komplett men du kan hjälpa till att bygga på den, skicka in ditt bidrag till Johanna Svensson!