Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Vägen till universitet

Ett utökat forskningsanslag. Möjlighet att på egen hand besluta om att skapa och starta forskarutbildningar. Samt större möjlighet att se till att utbildningarna har relevant forskningsanknytning. Det är några påtagliga förändringar som kommer att ske när Malmö högskola under 2018 uppgraderas till universitet.

I mitten av juni 2016 kom beskedet från regeringen att Malmö högskola ska bli universitet. Regeringen förklarade senare i budgetpropositionen att den avser att utöka lärosätets forskningsanslag med 90 miljoner kronor under 2018 – utöver de 137 miljoner som årligen ges till Malmö högskola.

Malmö högskola förbereder sig nu på olika sätt inför universitetsstatusen – med att bland annat skriva ny strategisk plan, stärka forskning och forskarutbildning samt balansen mellan forskning och utbildning. 
Nedan finner du länkar till sidor om insatser och prioriteringar som är planerade inom högskolans olika verksamheter: