Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Högskolestyrelsen

Ny styrelse från och med 1 maj 2017

 

Ordförande  

Metta Fjelkner, tidigare förbundsordförande för Lärarnas Riksförbund

Ledamöter:

Kerstin Tham, Rektor vid Malmö högskola
Eva Ahlgren, tidigare förvaltningschef och gymnasiedirektör i Malmö stad
Bengt-Ove Boström,fil.dr. i statsvetenskap och tidigare vicerektor vid Göteborgs universitet
Hamdija Jusufagic, verkställande direktör för System Verification Sweden
Annika Nilsson, kanslichef för LO
Jens Schollin, professor i pediatrik och tidigare rektor för Örebro universitet  
Per Tryding – fil.dr. i lärande vid Århus Universitet och vice verkställande direktör vid Handelskammaren
Sindra Petersson Årsköld, docent i biokemi och seniorrådgivare vid ESS

Lärarrepresentanter:

Mats Greiff, professor, Fakulteten för lärande och samhälle
Carina Listerborn, professor, Fakulteten för kultur och samhälle
Magnus Nilsson, professor, Fakulteten för kultur och samhälle

Fackliga representanter 

Michael Svedemar, Saco
Naser Eftekharian, OFR/S

Studentrepresentanter 

Pontus Källström, studeranderepresentant, ordförande Studentkåren Malmö
Rebecka Welander, studeranderepresentant  
Camilla Safrankova, doktorandkåren, doktorandkårens ordförande

Sekreterare: 

Paula Pragert