Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Högskoleövergripande ledningsgrupper

Malmö högskolas högsta beslutande organ är högskolestyrelsen. Högskolans verkställande ledning, tillika myndighetschef, är rektor. Prorektor är rektors ställföreträdare.

Högskoleledning

Rektor Kerstin Tham
Prorektor Per Hillbur
Vicerektor för samverkan och innovation Charlotte Ahlgren Moritz
Förvaltningschef Susanne Wallmark
Biträdande förvaltningschef och ekonomichef Ann-Marie Öberg

Högskolans ledningsgrupp

I högskolans ledningsgrupp ingår högskoleledningen plus:
Dekan för Fakulteten för hälsa och samhälle Anders Kottorp 
Dekan för Fakulteten för kultur och samhälle Rebecka Lettevall
Dekan för Fakulteten för lärande och samhälle Anders Linde-Lausen 
Dekan för Fakulteten för teknik och samhälle Andreas Jacobsson 
Dekan för Odontologiska fakulteten Gunilla Klingberg
Tf bibliotekschef Hanna Wilhelmsson 
Studentrepresentanter