Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Fakultetsstyrelse vid Odontologiska fakulteten

Fakultetsstyrelsen, med en majoritet av vetenskapligt skolade, dvs disputerade, ledamöter har ett övergripande ansvar för fakultetens strategiska utveckling och beslutar när det gäller forsknings-, utbildnings- och samverkansstrategier. Fakultetsstyrelsen fattar också beslut om inrättande och avvecklande av utbildningsprogram för fakulteten, slutligt beslut fattas av Rektor. Fakultetsstyrelsen är i övrigt rådgivande i alla övergripande frågor där dekanus har beslutsmandat.

Enligt högskolestyrelsens beslut skall den odontologiska fakultetsstyrelsen ha 13 ledamöter med följande sammansättning:

  • 5-7 företrädare för lärarna
  • fakultetens dekanus
  • 2 företrädare för studenterna
  • 1 företrädare för doktoranderna
  • 2-4 externa ledamöter (representanter för yrkeslivet och omgivande samhället

Ordförande 
Carina Nilsson, kommunalråd
Ledamöter
Maria Pigg, universitetslektor
Anna Eriksson, studentrepresentant
Bengt Götrick, universitetslektor
Gunilla Klingberg, professor/dekanus
Christel Larsson, universitetslektor
Thomas List, professor
Aleksandar Milosavljevic doktorandrepresentant
Ingemar Petersson, professor, Lunds universitet
Stephanie Andersson Pekarski, studentrepresentant
Sofia Petrén, universitetslektor
Ingrid Bengtsson Rijavec, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Skåne
Sofia Tranæus, avdelningschef, SBU

Fackliga representanter (närvaro- och yttranderätt)
Karin Everlund, SEKO
Tore Hallmer, SAKO, universitetsadjunkt
Marina Braun Lindahl, ST-OFR/s, tandsköterska

Övriga 
Daniel Bengmark, projektkoordinator
Dan Ericson, samverkanskoordinator

Sekreterare
Christina Stenervik, högskoleadministratör