Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Fakultetsstyrelse vid Lärande och samhälle

Fakultetsstyrelsens ledamöter (mandatperiod 2016-01-01 – 2018-12-31):

Externa ledamöter

Skoldirektör Ann-Britt Wall-Berséus, ordförande
Fritidsdirektör Johan Hermansson, vice ordförande

Lärande och samhälles dekan

Professor Anders Linde Laursen

Lärare vid Malmö högskola

Universitetslektor Jutta Balldin
Professor Julia Davies
Universitetslektor Magnus Erlandsson
Universitetslektor Mikael Londos
Universitetsadjunkt Karin Nilsson
Universitetslektor Stefan Nyzell
Universitetslektor Camilla Thurén

Representanter för de studerande

Pontus Källström, studentrepresentant
Rebecka Welander, studentrepresentant
Therese Lindgren, doktorandrepresentant