Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Programutskottet

Uppdrag

Programutskottets uppdrag är att bereda ärenden till Utbildningsberedningen rörande inrättande och avveckling av  utbildningsprogram och huvudområden enligt styrdokumentet Inrättande och avveckling av utbildningsprogram och huvudområden samt tillstånd att utfärda examen vid Malmö högskola.

Ledamöter: Christel Bahtsevani

Ordförande, Utbildningsberedningen

  Monika Patay Utbildningshandläggare, Universitetskansliet
  Sven Packmohr Samverkansberedningen
  Per-Markku Ristilammi Forskningsberedningen
 

Anna Sandell

Kvalitetskoordinator, Universitetskansliet
  Rebecka Welander Studentkåren Malmö