Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Malmö högskolas samverkanspris 2017

Nominering till samverkanspriset kan lämnas av medarbetare och studenter vid Malmö högskola. Kandidaterna kan vara en grupp medarbetare, eller en enskild medarbetare. Nomineringen ska innehålla en motivering till varför kandidaten/kandidaterna förslås. Motiveringen ska utgå från prisets tre kriterier. Det är viktigt att varje kriterium motiveras för att nomineringen ska kunna erhålla en komplett poängbedömning

Sista dag för nominering är 15 september 2017


Kriterier:

  • Samverkansarbetet har bidragit till ny kunskap, förståelse och lösningar på viktiga samhällsfrågor eller utmaningar
  • Samverkansarbetet har bidragit till att utveckla och stärka kvaliten och relevansen i Malmö högskolas utbildning och forskning
  • Samverkansarbetet har profilerat och uppmärksammat Malmö högskola som aktör i samverkan
  • Utöver ovanstående kriterier redovisas också om samverkan har rymt inslag av flervetenskapligt, gränsöverskridande samarbete med offentlig, privat eller idéburen sektor.