Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen utgör ett högskolegemensamt stöd som samordnar övergripande frågor och aktiviteter rörande högskolans samverkan med omgivande samhälle. Beredningen är en referens- och arbetsgrupp som på olika sätt ska främja och stimulera högskolans samverkan med externa aktörer.

Samverkansberedningen är inte ett beslutande organ, men kan bereda begärda ärenden inför beslut av rektor och högskolestyrelse samt själv initiera ärenden. I förekommande fall bildar Samverkansberedningen särskilda arbetsgrupper som bereder frågor av angivet slag

Ledamöter i Samverkansberedningen:

Charlotte Ahlgren Moritz, vice rektor samverkan, ordförande
Dan Ericson, Odontologiska fakulteten
Pontus Nilsson, Studentkåren Malmö
Pernilla Ouis, Centrum för sexologi och sexualitetsstudier
Sven Packmohr, Teknik och samhälle
Bim Riddersporre, Lärande och samhälle
Margareta Rämgård, Hälsa och samhälle
Anna Singhateh, Fackförbundet ST
Therese Vincenti Malmgren, Lärande och samhälle
Anders Wigerfeldt, Kultur och samhälle

Anna-Karin Alm, Innovation & utveckling, adjungerad
Karin Arvidsson, Kommunikationsavdelningen, adjungerad
Daniel Gustafsson, Innovation & utveckling, adjungerad
Ann-Sofi Olsson, Bibliotek och IT, adjungerad

Sekreterare: Maria Dahlberg, forskningshandläggare, sekreterare i beredningen
Utbildnings- och forskningsstöd