Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Rektors beslutsmöte

Ärenden som ska tas upp för beslut på rektorssammanträdet bereds vid ett förmöte som leds av förvaltningschefen. Förmötena äger normalt rum onsdagen innan RB.

2017

Senaste beslutslista: 2017-09-18

2017-09-11
2017-09-04
2017-08-28 
2017-08-21

Tidigare beslutslistor