Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Publicering i projektportföljen

Grundinformation om projektet är första steget i publiceringen. Använd formuläret för att få en projektsida i projektportföljen.

Meddela projektkontoret efterhand som dokument färdigställs för att få dessa publicerade. Projektdokumenten skickas via mail till staffan.krook@mah.se.

Dokument som alltid ska publiceras:

  • Direktiv
  • Projektplan
  • Slutrapport