Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Projektmallar

Mallarna för projektuppdrag, direktiv, projektplan och slutrapport ska användas i alla högskolegemensamma projekt.

Mallarna innehåller rubriker med förklaringstexter för att beskriva tänkt innehåll under respektive rubrik. Givetvis kan fler rubriker läggas till vid behov. Tänk på att sidhuvudet är en viktig del av dokumentet. Dessa delar gör att det är enklare att ha kontroll på projektet och dess dokumentation.

Projektkontoret tar gärna emot dina synpunkter på mallarnas utformning och innehåll. Maila oss på projektkontoret@mah.se