Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Systematik för projekt

Systematik för projekt definierar projektets olika faser och syftet är den ska stödja utvecklingen av ett gemensamt arbetssätt kring planering, inrättande och avslutande av projekt. Den styr dock inte vilken projektmetod som används under själva genomförandefasen. 

Hela arbetssättet finns beskriven i en processkarta där de olika aktiviteterna i varje del framgår. 

Projektportföljen

Alla högskolegemensamma projekt ska publiceras i projektportföljen. Projektkontoret hjälper till med publiceringen. 

I beskrivningen av projektarbetssättet framgår vad som ska publiceras när och vem som ansvarar för att det sker. För varje dokument som ska publiceras finns en mall att följa. Efterhand som dokument som är knutna till projektet färdigställs sker publicering i projektportföljen.

Allt du behöver veta för att kunna publicera projektdokument hittar du under Projektstöd.