Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Projektet i korthet

Projektet ska ta fram och pröva former för hur Malmö högskola ska stödja utvecklandet av gemensamma arbetssätt för stödfunktionerna genom att arbeta processinriktat.

Ett samlat verksamhetsstöd och skapande av gemensamma arbetssätt görs för att

  • Utveckla ett verksamhetsstöd anpassat efter verksamhetens behov och resurser.
  • Skapa effektiva och kvalitetssäkrade arbetsprocesser som skapar tydlighet för organisationen och dess medarbetare.
  • Bidra till ekonomiskt mål.