Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Förstudie webb

Projektet i korthet

Malmö högskolas webbplats förmedlar ofta det första intrycket och är viktig när det gäller att attrahera studenter, forskare och personal till högskolan. Förstudieprojektet ska ta fram en målbild för webbplatsen där presumtiva studenter, forskare och anställda möts av en webbplats som tydligt stödjer Malmö högskolas profil och förstärker intrycket av Malmö högskola som ett öppet, tillgängligt och framtidsinriktat lärosäte.