Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Prioriterade nyckeltal

Projektet i korthet

Projektet ska skapa förutsättningar för kontinuerlig och systematisk uppföljning som stödjer utveckling av verksamheten. Gemensamma nyckeltal möjliggör även jämförelser inom högskolan. Genom ett samlat projekt kan vi på ett effektivt sätt arbeta fram förslag på ett gemensamt mätsystem med nyckeltal. Ett mätsystem innehåller ett antal mått och indikatorer (nyckeltal) som tillsammans återspeglar verksamheten och leder mot gemensamma mål.