Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Uppmärksammande av universitetsstatus samt 20-års jubileum för lärosätet

Projektet i korthet

 

Malmö högskola blir universitet den 1 januari 2018 och lärosätet blir 20 år den 1 juli samma år. Dessa två händelser ska uppmärksammas på lämpligt sätt genom olika arrangemang och aktiviteter som samordnas inom ett projekt.