Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Införande av Canvas

Projektet i korthet

Malmö högskola avser att införa den lärplattformstjänst som SUNET ämnar erbjuda alla lärosäten. Under våren 2017 beslöt SUNET att upphandla Instructures lärplattform "Canvas". En projektgrupp har tillsatts som ska arbeta med implementeringen av ny lärplattform (LMS) och målet är att detta arbete ska kunna färdigställas under 2018. Just nu pågår en överprövning av SUNET:s upphandling i förvaltningsrätten och därför har SUNET och Instructure ännu inte tecknat något avtal. Då inget avtal finns ännu kommer höstens planerade piloter att skjutas på tills SUNET är färdig med sin upphandling, läs mer om deras arbete med "SUNET LMS" här. Projektgruppen fortsätter ändå arbetet med att se över frågor som berör lärplattformar som arkivering, pedagogik, kommunikation med mera.


Kort bakgrund
Införandet skall stärka Malmö högskolas kvalitet i undervisningen. Genom att införa en ny modern lärplattform erbjuds möjligheter att stimulera högskolans pedagogiska utveckling och digitalisering. Förutsättningarna för kollaborativt lärande skall genom införandet öka för studenter, doktorander, personal och andra intressenter. Ambitionen är att ge ökade möjligheter till kommunikation, flexibilitet, synlighet och tillgänglighet samt bättre möjligheter till uppföljning.