Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Implementering av ramverk för kvalitetsarbetet i utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Projektet i korthet

Projektet är ett implementeringsprojekt som följer efter tidigare "Ramverk för kvalitetsarbete i utbildning på grundnivå och avancerad nivå".

Ramverkets övergripande karaktär ger att redogörelsen för de kvalitetssäkrande momenten inte inkluderar detaljerade riktlinjer. Syftet med implementeringsprojektet är att säkerställa att det finns riktlinjer, metoder och rutiner för de kvalitetsutvecklande och –säkrande moment som utgör det övergripande systematiska kvalitetsarbetet inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå.  
Projektets arbetsprocess ska genom att bygga på delaktighet och transparens bidra till en gemensam kvalitetskultur.